Confidentialitate

SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL nu garanteaza ca folosirea de catre Utilizator a acestui site este confidentiala. SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL nu este responsabil pentru nici o paguba pe care o sufera Utilizatorul sau alta persoana ca rezultat al confidentialitatii cu privire la folosirea de catre Utilizator a acestui site. Orice informatie pe care UTILIZATORUL o dezvaluie pe site poate sa nu fie in siguranta pe durata transmiterii ei prin Internet. Terte parti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul cand foloseste acest site web. Unele servicii pe care le acceseaza Utilizatorul pe acest site ii permit SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL sa primeasca informatii cu caracter personal.

SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL prelucreaza datele cu caracter personal conform notificarii ANSPDC.

SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL colecteaza date cu caracter personal, pe paginile sale, numai cu acordul voluntar al utilizatorului sau al clientului, in urmatoarele scopuri:
– rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele pe care acesta intentioneaza sa le achizitioneze/le-a achizitionat;
– pentru a asigura accesul acestuia la serviciile oferite;
– contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
– contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii.

La solicitarea explicita a utilizatorului, www.prograf.ro se obliga sa rectifice, sa actualizeze, sa stearga si sa inceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Informatiile publicate de utilizatori in link-ul “contact”, sunt considerate neconfidentiale, lipsite de drepturi de proprietate si intra de drept in proprietatea www.prograf.ro  fara nici o obligatie de a acorda despagubiri, compensatii in bani sau de alta natura celor care le-au furnizat.

Politica de confidentialitate a SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL se refera doar la datele furnizate voluntar de catre client sau utilizator exclusiv pe site. SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara siteului.

SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL se obliga ca datele colectate ale Clientului/Utilizatorului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului/Utilizatorului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate. Exceptie face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL garanteaza ca datele personale ale Clientului, colectate prin intermediului formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic. SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

In temeiul Legii 677/2001 drepturile persoanei vizate in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal sunt: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date; dreptul de interventie asupra datelor; dreptul de opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a se adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa la sediul central al SC ASTRID MEDIA PRODUCTION SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata ce va fi inregistrata de catre companie.